Ga naar de inhoud
Zevenhuizen | Leliestraat - Van 't Verlaat - algemeen

Nieuwbouw

Appartementen en eengezinswoningen

Op de hoek van de Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg, aan de Oostkant van de kern Zevenhuizen, tegen de Bloembuurt en Groot Swanla ligt het ontwikkelgebied Leliestraat en Van ’t Verlaat. Daar waar nu nog sportvelden en een verouderd verzorgingshuis zijn komen straks levensloopbestendige woningen in alle categorieën en een nieuw zorgcentrum met voorzieningen.

 

Bewoners van Zevenhuizen willen in alle verschillende fases van hun leven daar kunnen blijven wonen met het behoud van sociale (vang)netten in deze kern. Ook is er door vergrijzing een groeiende vraag naar geschikte intensieve verpleeghuiszorg voor ouderen; zowel voor ouderen met somatische aandoeningen als voor (beginnend) dementerende ouderen. Daarnaast is er voor huurders die een woning zoeken in de sociale- en middenhuur te weinig aanbod.

De intentieovereenkomst die Woonpartners, Stichting de Zevenster en de gemeente Zuidplas 14 juli 2019 hebben afgesloten, is na de onderzoeksfase in januari 2021 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen waarbij ook Synchroon, als ontwikkelaar voor de koopwoningen is aangeschoven.

 

Projectinformatie

Om te kunnen bouwen, worden de sportvelden en sportaccommodaties van Van 't Verlaat verplaatst naar een ontwikkellocatie aan de noordkant van Zevenhuizen die we de Swanladriehoek noemen. De ruimte die ontstaat wordt benut voor een samenhangend woon- en zorggebied met een strokenstructuur binnen een parkachtige setting waar groen en water zowel in de randen als interne structuur domineren.

De hoogteaccenten op de hoeken, die als begeleiding van de ruimtes en zichtlijnen dienen, geven plaats voor de gelijkvloerse levensloopgeschikte appartementen in de sociale- en middenhuur als ook in de koopsector (van instapmodel tot duur).

In 2021 is het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen door middel van onderzoeken en consultatieronden met stakeholders en belanghebbenden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op 9 november 2021 zijn de huurders van Woonpartners op de hoogte gebracht van de aankomende veranderingen. De digitale nieuwsbrief is onder de bewoners verspreid.

Op 22 november 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst geweest waarin het (aangepaste) stedenbouwkundig plan werd gepresenteerd aan omwonenden. Na deze informatieavond zijn de stedenbouwkundige plannen ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over de plannen, (terug kijken van) de informatieavonden en de meeste gestelde vragen kunt u ook vinden op de website van de gemeente Zuidplas.

 

Woninginformatie
In de huidige verkaveling zitten naast het zorgcentrum met 84 woningen en de nabijgelegen 40 levensloopbestendige huurwoningen nog ongeveer 235 woningen. Van die 235 zijn er ruim 80 gelabeld als sociale huur en bijna 50 voor middenhuur.

Het zorgcentrum biedt ruimte voor zorgbehoevende ouderen. In de directe nabijheid van het centrum komen 40 aanleunwoningen -met een gezamenlijke tuin en woonkamer- voor bewoners met een zorgvraag. Zij kunnen gebruik maken van de diensten van De Zevenster, indien zij dat wensen en nodig hebben. Deze 40 appartementen worden verhuurd in zowel de sociale huur sector als middenhuur. 

Tevens komt in dit woon-zorggebied een complex met 20 reguliere appartementen (middenhuur) met een gebouwde stallingsplaats voor één auto voor elke woning.

 

Planning
Van de algehele ontwikkeling van de locatie Leliestraat/Van ’t Verlaat begint de bouw met het hierboven genoemde woon/zorggebied. De overige woningen zullen worden gebouwd als de sportverenigingen hun intrek hebben genomen in hun nieuwe onderkomen in de Swanladriehoek en de oude onderkomens zijn gesloopt.

De bestemmingsplanprocedure is in maart 2022 opgestart, maar heeft vertraging opgelopen voor een deel van het projectgebied. Hierdoor staat de ontwikkeling van de 40 aanleunwoningen van Woonpartners stil. De bouw van het nieuwe zorgcentrum en de woontoren met 20 middenhuurappartementen van Woonpartners kan wel doorgang hebben en is in september 2023 gestart. 

Details

Aantal woningen 120
Status In ontwikkeling