Ga naar de inhoud
Tuinonderhoud

Bij een groot gedeelte van de huurwoningen hoort een tuin. Woonpartners hoopt dat huurders die een woning met tuin huren, hier veel plezier aan beleven. Er wordt vaak veel tijd in de tuin doorgebracht en daarom snappen wij dat iedereen de tuin naar eigen smaak en wensen wil inrichten.

Wanneer de tuinen in een straat goed onderhouden zijn dan geeft dat een prettige uitstraling. Dit helpt mee aan een fijne en nette buurt. Tuinieren is voor de meeste mensen een leuke bezigheid. Veel mensen besteden daarom ook veel tijd aan de tuin.

Realiseer u dat een tuin altijd onderhoud nodig heeft en dat dit tijd kost. Heeft u geen groene vingers? Dan adviseren wij om ervoor te zorgen dat de tuin niet zoveel onderhoud nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor onderhoudsvriendelijke beplanting. Voor tips kunt u kijken op de ‘adviesbeplantingslijst’ en bij ‘tips van de tuinman’.

Er zijn een aantal regels die altijd gelden. Als huurder bent u namelijk verplicht uw tuin te onderhouden. Dit geldt voor zowel voor-, zij- en achtertuin. De tuin moet altijd een verzorgde indruk maken. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de huurovereenkomst. Voor meer informatie over verplichtingen rondom het tuinonderhoud kunt u kijken in de brochure ‘tuinonderhoud’.

 

Veelgestelde vragen

U moet zorgdragen voor:

  • het plaatsen van een degelijke erfafscheiding en deze repareren als hij stuk gaat;
  • regelmatig grasmaaien;
  • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van opritten, toegangspaden, poorten (aangrenzend aan de tuin) en terrassen;
  • het aanleggen van een degelijk voetpad en gebroken tegels vervangen;
  • het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen snoeien;
  • het snoeien van overhangende takken naar buren, op het openbare terrein of brandgang;
  • het vervangen of verwijderen van dode beplanting;
  • het verhogen of egaliseren van de tuin wanneer dit nodig is;
  •  een verzorgde uitstraling van de tuin;

Doet u geen of onvoldoende onderhoud aan de tuin? Dan kunnen we de rechter inschakelen. We vragen die dan om ons toe te staan om het onderhoud te doen. Alle kosten daarvan, inclusief die van de rechtszaak, zijn voor uw rekening.”

Groene tuinen kunnen wateroverlast verminderen in natte periodes en verkoeling brengen in hete periodes. Daarom vindt Woonpartners Midden-Holland het belangrijk dat er minimaal 40% ruimte voor levend groen in de tuin is. U mag daarom als huurder de tuin voor maximaal 60% van (sier)bestrating of tegels voorzien. Hier kan alleen van afgeweken worden als er bij 40% beplanting niet voldoende ruimte is voor een terras (van minimaal 6 m²), omdat de tuin bijvoorbeeld erg klein is.

Voor het duurzaam bewateren van de tuin is het wenselijk dat u als huurder een regenton in uw tuin kan plaatsen en aansluiten aan de hemelwaterafvoer. Het opvangen van regenwater draagt ook bij aan het klimaatbestendiger maken van de tuin en omgeving. U mag daarom een regenton in uw tuin plaatsen, mitst u dit eerst als ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) aanvraagt bij Woonpartners en goedkeuring krijgt.

Woonpartners heeft geen gereedschap te leen, maar in sommige gemeentes zijn er wel mogelijkheden om gereedschap te lenen of te huren. Wilt u hierin advies? Wij kijken graag met u mee.

Als huurder mag u geen (nieuwe) bomen binnen 1 meter van de erfafscheiding of gevel planten. Met de keuze van een boom moet u rekening houden dat bomen niet hoger dan 4 meter mogen groeien omdat ze anders niet meer vanaf de grond gesnoeid kunnen worden. Om beschadigingen aan grondkabels en leidingwerk te voorkomen, is het niet toegestaan om diepwortelende bomen en heesters te planten (denk aan een eik, es, kastanje, beuk et cetera).

Uw boom mag niet te hoog worden. En ook niet te breed. Snoei daarom regelmatig uw boom.

Als u als huurder een boom of heester uit de tuin wil kappen moet u rekening houden met de geldende gemeentelijke bomenverordening. De planten of bomen mogen geen overlast bezorgen bij de buren. Het belemmeren van lichtinval bij de buren, harsneerslag of het overhangen van begroeiing bij de buren is niet toegestaan. Als dit wel het geval is moet u de overlast verhelpen. Dus zorg dat u tijdig begint met snoeien.

Dat is afhankelijk van waar de boom staat: op openbaar terrein, op grond van Woonpartners of in uw tuin.

De opzichter of buurtbeheerder beoordeelt wat er mogelijk is. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn: er wordt per situatie bekeken wat de feiten en omstandigheden zijn.

Veroorzaakt de boom schade aan uw woning of is er een gevaarlijke situatie? Laat het ons weten via het contactformulier. Wij sturen dan een medewerker langs om dit te bekijken. Zo nodig, laten wij de boom kappen. Veroorzaakt de boom geen schade? Dan kunt u het kappen van de boom zelf regelen.

Als u als huurder een boom of heester uit de tuin wil kappen moet u rekening houden met de geldende gemeentelijke bomenverordening. Het kan zijn dat u een kapvergunning nodig heeft. Controleer dit altijd eerst op de website van uw gemeente. Zo ja? Dan kunt u de kapvergunning bij uw gemeente indienen.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Ook van de schutting, haag en het achterpad.

Lukt het niet om uw tuin zelf te onderhouden? Vraag dan hulp aan familie of buren. Heeft u geen hulp? Laat het ons weten. Wij kunnen u in contact brengen met een organisatie die tuinonderhoud doet. U maakt zelf afspraken met de organisatie over het werk dat ze doen en over de kosten.

Volgens het huurrecht zorgt u als huurder zelf voor een tuinafscheiding. Dit kan bijvoorbeeld met een schutting of met een haag, coniferen, of struiken. Woonpartners adviseert om vóór het plaatsen van een gezamenlijke tuinafscheiding op de erfgrens, overleg te voeren met de buren. U mag ook een eigen schutting plaatsen in uw eigen tuin (net naast de erfgrens). De erf/tuinafscheiding mag in de achtertuin maximaal 2 meter hoog zijn. Voor de voortuin geldt maximaal 1 meter. Wanneer de erfafscheiding in bezit en beheer van Woonpartners Midden-Holland is, mag u hier geen wijzigingen in aanbrengen.

De erf/tuinafscheiding mag in de achtertuin maximaal 2 meter hoog zijn. Voor de voortuin geldt maximaal 1 meter. Wanneer de erfafscheiding in bezit en beheer van Woonpartners Midden-Holland is, mag u als huurder hier geen wijzigingen in aanbrengen.

U mag geen bomen binnen 1 meter van de erfafscheiding of gevel zetten en bomen mogen niet hoger dan 4 meter worden.

De erf/tuinafscheiding mag in de achtertuin maximaal 2 meter hoog zijn. Voor de voortuin geldt maximaal 1 meter. Voor heggen, hagen en heesters geldt dezelfde maximale hoogte.

Als u een bouwwerk in de tuin wilt plaatsen, moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen aan Woonpartners.  Het is een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). Een schuurtje in de achtertuin is in de meeste gevallen toegestaan. U moet zich dan wel houden aan onze voorwaarden voor materiaalkeuze, kleursamenstelling, hoogte, breedte en diepte.

Woonpartners Midden-Holland stelt één keer per kalenderjaar ophooggrond en ophoogzand vanaf 1 kubieke meter beschikbaar voor huurders. Dit kan bij een verzakking van 15 cm of meer ten opzichte van hoe hoog het maaiveld was toen de huurovereenkomst in ging. Deze grond is niet bestemd voor beplanting. De juiste grond voor beplanting kan u als huurder zelf toevoegen. Als het mogelijk is, wordt de grond in de tuin afgeleverd. Bij teveel bestelde grond/zand moet u dit zelf afvoeren. Bij te weinig bestelde grond/zand kan er niet bijbesteld worden. U moet zelf een inschatting maken van hoeveel grond/zand u nodig heeft.

Nee, woekerplanten (zoals de Japanse Duizendknoop, Akkerwinde , Bamboe, etc.) moet u zelf onderhouden of verwijderen. Misschien kunt u met de buren de handen ineenslaan? Bij voorkeur deze soorten niet zelf aanbrengen.