Ga naar de inhoud

Als je een meningsverschil of probleem met de buren hebt kun je Buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Kom je er samen niet uit, ook niet na het Buurtbemiddelingstraject? Dan kun je de wijkrechter om hulp vragen.

Niet naar de rechtbank

De wijkrechter komt naar je eigen wijk of woning. Je hoeft dus niet naar de rechtbank. Als het nodig is kijkt de wijkrechter ook naar de boom, de schutting of een ander probleem in je woning. De wijkrechter gaat met jou en de andere partij in gesprek en probeert om het probleem op te lossen. 

Als de beide partijen het probleem tijdens het gesprek (de zitting) oplossen, zet de wijkrechter de afspraken op papier. Zo nodig ondertekenen beide partijen de afspraken.

Kom je er tijdens de zitting samen niet uit? Dan beslist de wijkrechter. Dat kan tijdens de zitting of schriftelijk in een vonnis na maximaal vier weken. Daarmee eindigt de procedure.

 

Met wat kun je bij de wijkrechter terecht?

  • Conflicten tussen buren, bijvoorbeeld over een schutting, overhangende takken, een grote boom in de tuin, een dakterras.
  • Conflicten over overlast door buren door bijvoorbeeld huisdieren, rook, stank, lawaai
  • Conflicten met de woningcorporatie over gebreken in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud.

Het moet gaan om conflicten, waar je samen niet uitkomt. Het is de bedoeling dat jullie zelf al met elkaar gesproken hebben en dat niet tot een oplossing heeft geleid. De wijkrechter beoordeelt vooraf of jullie conflict zich leent voor behandeling door de wijkrechter.

 

Hoe ziet een procedure met de wijkrechter er uit?

  1. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de wijkrechter beoordelen of de zaak voldoet aan de voorwaarden voor behandeling. Daarbij kijkt de wijkrechter ook of de zaak niet te complex is en niet bestaat uit een zeer omvangrijk dossier.
  2. Als de zaak geschikt is, wordt in overleg met partijen een datum voor een zitting bepaald. Partijen krijgen bericht wanneer en waar de zitting wordt gehouden
  3. Tijdens de zitting zal de wijkrechter partijen aan het woord laten om te vertellen over het conflict. En ze mogen zeggen hoe het conflict kan worden opgelost in hun ogen. De wijkrechter kan partijen ook advies geven over hoe het conflict kan worden beëindigd.
  4. De uitspraak wordt aan partijen toegestuurd.

De wijkrechter komt je bij thuis langs als de zitting bij een van de partijen kan worden gehouden. Als de zitting in een wijkcentrum of politiebureau wordt gehouden, kan de wijkrechter als dat nodig is besluiten om de situatie in uw woning vóór of na de zitting te bekijken.

Soms vindt er in een wijkrechterzaak nog een tweede zitting plaats. In dat geval moeten partijen daarvoor naar de rechtbank komen. Het is ook mogelijk om een digitale zitting te houden.

Snel en goedkoop

De kosten hiervan zijn € 40,50 per partij. Kortom: de procedure bij wijkrechter is een uitstekende manier om te zorgen voor een snelle, goedkope en betrouwbare oplossing van een conflict.