Ga naar de inhoud
Vestia

Op 11 mei werden huurders van Vestia in de gemeente Zuidplas op de hoogte gebracht van de verwachte overname van een deel van de Vestia woningen door Woonpartners Midden-Holland en Woonbron. Deze twee corporaties nemen dan 2/3e deel van de Vestia woningen over. Vestia zelf wordt gesplitst in 3 kleinere corporaties en 1/3e van de Vestia woningen in Zuidplas blijft bij een van deze corporaties. Voor Woonpartners Midden-Holland gaat het om circa 900 woningen. De daadwerkelijke overdracht vindt waarschijnlijk plaats op 30 september 2022, waarna Woonpartners Midden-Holland de voor haar nieuwe huurders welkom zal heten. 

 

Noodzakelijke maatregelen 

Vestia verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer en kan niet meer voldoende haar volkshuisvestelijke taken uitvoeren. Het stelsel van woningcorporaties in Nederland heeft hiervoor dan ook een aantal maatregelen genomen om de gevolgen voor de huurders van Vestia te minimaliseren én om ervoor te zorgen dat in Nederland voldoende geïnvesteerd kan blijven worden in de sociale huursector. Een van de maatregelen is het overnemen van Vestia woningen door andere corporaties. In verschillende gemeenten zijn de afgelopen jaren delen van het Vestia bezit door – veelal lokale – corporaties overgenomen. Ook wordt Vestia gesplitst in 3 kleinere corporaties die ieder op zichzelf financieel gezond zijn. 

 

Investeringen 

De overname vindt plaats met gesloten beurzen en heeft geen consequenties voor bestaande investeringsplannen of prestatieafspraken die Woonpartners Midden-Holland maakte met de gemeenten in de regio.   

Van links naar rechts: Jeroen den Hollander van Woonbron, Richard Feenstra, raad van bestuur Vestia, Marscha de Jong van Vestia, Bart Zwamborn van Woonpartners Midden-Holland, Karin van Dreven, raad van bestuur Woonbron, Jeroen Brouns van Vestia, Merlien Welzijn, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland, Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia, Richard Sitton, bestuursvoorzitter Woonbron, Karolien de Jager van Vestia en Marcel Rog van Woonpartners Midden-Holland

 

Het belangrijkste reden is dat Vestia haar taken voor huurders en gemeenten sinds lange tijd niet meer kan waarmaken als gevolg van grote financiële verliezen bij Vestia. Het stelsel van woningcorporaties in Nederland vindt dat de huurders daar zo min mogelijk last van moeten hebben én dat investeringen in de sociale huursector gedaan kunnen worden. Daarom wordt Vestia door collega corporaties structureel geholpen en daarmee ook de huurders en de sector als geheel. In verschillende gemeenten hebben woningcorporaties Vestia woningen overgenomen, waarmee de gevolgen voor de huurders van de problemen bij Vestia tot een minimum beperkt blijven. Naast de overname van woningen wordt Vestia opgesplitst in drie gezonde delen, in Zuidplas blijft een derde van de woningen dan ook in bezit van één van die delen van Vestia.  

Het totale bezit van Vestia in de gemeente Zuidplas bedraagt circa 2.780 verhuurbare eenheden (vhe), waarvan 2.474 woningen, 155 onzelfstandige zorgeenheden, 42 BOG (bedrijfsonroerend goed) panden en 109 overige eenheden (parkeren en scootmobiel plaatsen). Corporaties Woonbron en Woonpartners Midden-Holland nemen samen 2/3e deel van dit bezit over, 1/3e deel blijft bij Vestia bij een van de drie onderdelen waarin Vestia wordt gesplitst. Woonpartners Midden-Holland neemt woningen over en een beperkt aantal gekoppelde parkeergelegenheden en scootmobiel plaatsen.  Voor Woonpartners Midden-Holland gaat het om zo’n 850 woningen. 

De bewoners die het betreft hebben op 11 mei een brief gekregen van Vestia. 

Naar verwachting op 30 september 2022. 

Direct na 30 september zal Woonpartners Midden-Holland de voor haar nieuwe huurders verwelkomen en vanaf dat moment kunnen zij bij Woonpartners Midden-Holland terecht. 

Woonpartners Midden-Holland is een financieel gezonde woningcorporatie en de investeringen in onderhoud van deze woningen zijn ingecalculeerd.

De overname is met gesloten beurzen gegaan, omdat naast de woningen ook de bijbehorende leningen zijn overgenomen. 

Het spreekt voor zich dat verduurzaming noodzakelijk is. Woonpartners Midden-Holland maakt daarvoor meerjaren plannen om al haar bestaande woningen te verduurzamen. De Vestia woningen worden in die plannen meegenomen.  

De woningen gaan mee in de meerjarenplanning die we daarvoor hanteren. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar dat er een duurzaamheidsopgave ligt is helder en die pakken we ook op. 

Het is ons bekend dat het onderhoud aan de woningen in de periode dat Vestia het moeilijk had op een laag pitje heeft gestaan. Woonpartners zal met de over te nemen woningen niet anders omgaan dan met onze andere woningen. Dat wil zeggen dat het dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken e.d.) uitgevoerd wordt als dat nodig is. Voor het grotere (planmatig) onderhoud worden de woningen meegenomen in de afweging die we voor langere tijd maken voor ons hele bezit. Welke woningen op welk moment aangepakt worden hangt af van meerdere factoren. Ook hierbij maken we geen onderscheid tussen het huidige bezit en de over te nemen woningen. Daarbij wel de kanttekening dat we wat tijd nodig hebben om de over te nemen woningen goed te leren kennen zodat we de juiste dingen op het juiste moment kunnen doen.