Ga naar de inhoud
Vloeren, wanden en plafonds

Verhuizen of de inrichting van uw woning aanpassen? Misschien bent u dan wel van plan om parket, laminaat, vinyl of andere harde vloerbedekking in uw woning aan te brengen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden, onder andere om geluidsoverlast naar andere bewoners te voorkomen.

 

Kies hieronder de klus die u wilt gaan uitvoeren:

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

Bij het verlaten van de woning dient het wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De wand is heel, egaal en structuur <3 mm.
 • Er is geen schilderwerk aangebracht op tegels/voegen.
 • Spijkers, schroeven en pluggen zijn verwijderd uit de wanden en plafonds.
 • Indien behang: lichte beschadigingen/-hoekjes los toegestaan (dichtplakken door vertrekkende huurder). Indien beschadigd behang (stukken eraf of banen ontbreken) of gesausd of geverfd in een niet neutrale kleur dan behang laten verwijderen door de vertrekkende huurder. Geen eisen aan type/patroon/kleur.
 • Ook bij sauswerk zijn lichte beschadigingen toegestaan. Echter dient het wel egaal van kleur te zijn. En zonder zakkers. Donkere kleuren in 1x dekkend overschilderbaar (in de praktijk betekent dit dat zwart, paars e.d. bij mutatie niet wordt geaccepteerd tenzij vanaf bouw aanwezig).

 

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bekijkt een medewerker van Woonpartners samen met u of de wanden voldoen aan de genoemde voorwaarden. Indien dit niet het geval is, dan wordt u verzocht de wanden te herstellen.

In verband met brandveiligheid is het niet toegestaan om gedurende de verhuurperiode deze wandafwerking aan te brengen in uw woning.

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

 

De verandering dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Onder de te leggen vloer moet een ondervloer worden aangebracht die voldoet aan een contactgeluidsisolatiewaarde van minimaal 10 dB volgens NEN-EN-ISO norm 717-2 Deze gegevens vindt u meestal op de verpakking van de ondervloer.
 • Harde vloerbedekking moet ‘zwevend’ worden gelegd. Dat betekent dat de vloer vrij gehouden moet worden van de wanden. Daarmee beperkt u de geluidsoverdracht naar uw buren.
 • De ondervloer mag niet worden vastgezet met spijkers of schroeven. Ook verlijmen op de ondervloer is niet toegestaan.
 • Het aanbrengen van harde vloerbedekking mag er niet toe leiden dat deuren moeten worden ingekort. De totale dikte van de vloer mag in elk geval niet meer dan 15 mm zijn, inclusief de onderlaag.
 • Aanwezige vloerluiken moeten in elk geval op alle momenten bereikbaar zijn.
 • Als uw woning in een complex ligt met zowel huur- als koopwoningen en er een Vereniging van Eigenaren actief is, dan kunnen er andere regels gelden. Informeer in dat geval of er een afwijkend beleid wordt gevolgd ten aanzien van harde vloerbedekking. Neem hiervoor contact met ons op.

 

De verandering staat Woonpartners onder de genoemde voorwaarden toe gedurende de periode dat u in de woning woont. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bekijkt een medewerker van Woonpartners samen met u of de verandering in aanmerking komt voor een overname aan de nieuwe huurder. Veranderingen die niet voldoen aan de technische voorwaarden komen bij voorbaat niet in aanmerking voor overname. Indien de nieuwe huurder niet bereid is de veranderingen over te nemen dan moet u deze alsnog verwijderen. Alle eventuele gevolgschade na het verwijderen van de veranderingen moet door u hersteld worden.

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

Bij het verlaten van de woning hoeft u geen onderdorpels te plaatsen, met uitzondering van de badkamer.

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

De verandering staat Woonpartners toe gedurende de periode dat u in de woning woont. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bekijkt een medewerker van Woonpartners samen met u of de verandering in aanmerking komt voor een overname aan de nieuwe huurder. Veranderingen die niet voldoen aan de technische voorwaarden komen bij voorbaat niet in aanmerking voor overname. Bij vertrek uit de woning kunt u gipsplaten laten zitten, indien deze degelijk zijn aangebracht. Kunststof plafonds dienen altijd verwijderd te worden. Indien de nieuwe huurder niet bereid is de veranderingen over te nemen dan moet u deze alsnog verwijderen. Alle eventuele gevolgschade na het verwijderen van de veranderingen moet door u hersteld worden.

 

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

Het plafond dient wel egaal te zijn en structuur <3 mm. In dat geval hoeft u bij het verlaten van de woning niets te herstellen aan het plafond.

We verzoeken u de klus te melden en toestemming te vragen via het formulier. Dit is belangrijk om een toekomstige verhuizing soepel te laten verlopen.

Klik hier om het formulier in te vullen.

Om in aanmerking te komen voor een toestemming dient de verandering in ieder geval te voldoen aan de volgende technische voorwaarden:

 • Onder de te leggen vloer moet een ondervloer worden aangebracht die voldoet aan een contactgeluidsisolatiewaarde van minimaal 10 dB volgens NEN-EN-ISO norm 717-2 Deze gegevens vindt u meestal op de verpakking van de ondervloer.
 • Harde vloerbedekking moet ‘zwevend’ worden gelegd. Dat betekent dat de vloer vrij gehouden moet worden van de wanden. Daarmee beperkt u de geluidsoverdracht naar uw buren.
 • De ondervloer mag niet worden vastgezet met spijkers of schroeven. Ook verlijmen op de ondervloer is niet toegestaan.
 • Het aanbrengen van harde vloerbedekking mag er niet toe leiden dat deuren moeten worden ingekort. De totale dikte van de vloer mag in elk geval niet meer dan 15 mm zijn, inclusief de onderlaag.
 • Aanwezige vloerluiken moeten in elk geval op alle momenten bereikbaar zijn.
 • Als uw woning in een complex ligt met zowel huur- als koopwoningen en er een Vereniging van Eigenaren actief is, dan kunnen er andere regels gelden. Informeer in dat geval of er een afwijkend beleid wordt gevolgd ten aanzien van harde vloerbedekking. Neem hiervoor contact met ons op. (link naar https://www.woonpartners-mh.nl/contact/)
 • Plavuizen zijn alleen toestaan indien er geen vloerverwarming onder wordt aangebracht.
 • Indien de kruipruimte bereikbaar is door middel van een kruipluik dan dient deze bereikbaar te blijven (niet afsluiten!);
 • Mocht er sprake zijn van aanhoudende en gegronde klachten over geluidsoverlast als gevolg van de harde vloerbedekking, dan kunnen wij eisen dat de vloerbedekking wordt verwijderd binnen een vooraf aan te geven termijn. Dit kan zowel als blijkt dat de vloer niet volgens de voorwaarden is gelegd, als wanneer de voorschriften wel zijn gevolgd, maar bewonersgedrag bij voortduring voor ernstige overlast zorgt. Overigens zijn normale leefgeluiden niet als ernstige overlast te benoemen.

 

In bepaalde complexen (o.a. appartementen) zal er geen toestemming worden gegeven voor het leggen van een dergelijke vloerafwerking.

Het aanbrengen van siergrind en gietvloeren is niet toegestaan.

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners. Bij het verlaten van de woning dient u wel de steenstrips te verwijderen. Steenstrips kunnen niet worden aangeboden ter overname aan de volgende huurder.

Ja, u mag starten. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Woonpartners.

De verandering staat Woonpartners onder de genoemde voorwaarden toe gedurende de periode dat u in de woning woont. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst bekijkt een medewerker van Woonpartners samen met u of de verandering in aanmerking komt voor een overname aan de nieuwe huurder. Indien de nieuwe huurder niet bereid is het tapijt over te nemen dan moet u deze alsnog verwijderen. Bij het verlaten van de woning moet het tapijt verwijderd worden. Alle eventuele gevolgschade (bijvoorbeeld lijm- en specieresten) na het verwijderen van het tapijt moet door u hersteld worden.

Het zelf aanbrengen van vloerisolatie is niet toegestaan.