Ga naar de inhoud
Tips voor onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig. Een deel van dit onderhoud neemt Woonpartners Midden-Holland voor haar rekening, een deel is de verantwoordelijkheid van de huurder. Er is verschil in groot onderhoud, huurdersonderhoud en onderhoud na schade. Hieronder leest u hier meer over.

Gepland onderhoud

Bij gepland onderhoud gaat het onder meer om schilderbeurten van de buitenkant, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook als er woningonderdelen ten gevolge van veroudering en slijtage vervangen moeten worden, valt dit onder gepland onderhoud. Dit gebeurt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Het vervangen van enkel glas naar dubbel glas wordt alleen gedaan bij gepland onderhoud.

 

Huurdersonderhoud

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van kleine en dagelijkse reparaties. In de brochure Onderhouds ABC staat welk onderhoud Woonpartners Midden-Holland uitvoert en welk onderhoud de huurder zelf moet verrichten. Als u wijzigingen in de woning hebt aangebracht, dan bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Woonpartners Midden-Holland biedt haar huurders met het Serviceplus abonnement de mogelijkheid om een groot deel van het zogenaamde huurdersonderhoud af te kopen.

Een deel van het huurdersonderhoud is bij een aantal woningcomplexen ondergebracht in de servicekosten. Het pakket aan servicekosten bestaat uit:

  • Schoonmaak en onderhoud van algemene ruimten (trappenhuizen en liften) en glasbewassing
  • Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken
  • Kosten van de huismeester
  • Kosten van de algemene verlichting
  • Stookkosten van de collectieve verwarming.

 

Daarnaast zijn sommige huurdersonderhoudswerkzaamheden zoals glasverzekering, rioolontstopping en dakgotenreiniging ondergebracht in de servicekosten. Dan voert Woonpartners Midden-Holland deze werkzaamheden uit. U kunt in 'Mijn Woonpartners' onder huursamenstelling zien welke servicekosten in rekening worden gebracht.

 

Onderhoud en verzekering na schade

Als er door uw schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik schade ontstaat in of aan de woning, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Ook dat is vastgelegd in de wet en in onze Algemene Leveringsvoorwaarden. (Opstal)schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals bijvoorbeeld storm of brand) komt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Wij hebben daarvoor een verzekering afgesloten. Via een schadeformulier kunt u een verzoek indienen.

Voor de inboedel moet u zelf de schade bij uw verzekering melden. De verzekering van Woonpartners dekt geen water-, rook- en andere schade aan de inboedel die het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand, of ernstige onvoorziene lekkage. Dergelijke schade wordt dus nooit door Woonpartners Midden-Holland vergoed. U moet daarvoor zelf een inboedelverzekering afsluiten.

 

Inboedelverzekering

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe eigen keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering, want Woonpartners Midden-Holland vergoedt in geval van schade alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.

 

Zelf een onderhoudsbedrijf inschakelen

Wie zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie te verrichten (zonder overleg met ons) moet ook zelf de rekening betalen. Wij adviseren u dan ook om u goed op de hoogte te stellen van de bepalingen rondom reparatieverzoeken en onderhoud van de woning, zoals vermeld in onze algemene huurvoorwaarden.

De kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij de veroorzaker of daarvoor aansprakelijke persoon in rekening brengen. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Vooral als de reparatie 's avonds, 's nachts of in het weekend moet worden uitgevoerd.

 

Veelgestelde vragen

(Opstal)schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals bijvoorbeeld storm of brand) komt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Wij hebben daarvoor een verzekering afgesloten. Vul het schadeformulier in. Om het formulier in te vullen heeft u een Mijn Woonpartners account nodig.

Inboedel
Voor de inboedel moet u zelf de schade bij uw verzekering melden. De verzekering van Woonpartners dekt geen water-, rook- en andere schade aan de inboedel die het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand, of ernstige onvoorziene lekkage. Dergelijke schade wordt dus nooit door Woonpartners Midden-Holland vergoed. U moet daarvoor zelf een inboedelverzekering afsluiten.