Tips voor onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig. Een deel van dit onderhoud neemt Woonpartners Midden-Holland voor haar rekening, een deel is de verantwoordelijkheid van de huurder. Er is verschil in groot onderhoud, huurdersonderhoud en onderhoud na schade. Hieronder leest u hier meer over.

Gepland onderhoud

Bij gepland onderhoud gaat het onder meer om schilderbeurten van de buitenkant, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook als er woningonderdelen ten gevolge van veroudering en slijtage vervangen moeten worden, valt dit onder gepland onderhoud. Dit gebeurt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Het vervangen van enkel glas naar dubbel glas wordt alleen gedaan bij gepland onderhoud.

 

Huurdersonderhoud

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van kleine en dagelijkse reparaties. In de brochure Onderhouds-ABC staat welk onderhoud Woonpartners Midden-Holland uitvoert en welk onderhoud de huurder zelf moet verrichten. Als u wijzigingen in de woning hebt aangebracht, dan bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Woonpartners Midden-Holland biedt haar huurders met het Service-Plus abonnement de mogelijkheid om een groot deel van het zogenaamde huurdersonderhoud af te kopen.

Een deel van het huurdersonderhoud is bij een aantal woningcomplexen ondergebracht in de servicekosten. Het pakket aan servicekosten bestaat uit:

  • Schoonmaak en onderhoud van algemene ruimten (trappenhuizen en liften) en glasbewassing
  • Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken
  • Kosten van de huismeester
  • Kosten van de algemene verlichting
  • Stookkosten van de collectieve verwarming.

 

Daarnaast zijn sommige huurdersonderhoudswerkzaamheden zoals glasverzekering, rioolontstopping en dakgotenreiniging ondergebracht in de servicekosten. Dan voert Woonpartners Midden-Holland deze werkzaamheden uit. U kunt in 'Mijn Woonpartners' onder huursamenstelling zien welke servicekosten in rekening worden gebracht.

 

Onderhoud na schade

Als er door uw schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik schade ontstaat in of aan de woning, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Ook dat is vastgelegd in de wet en in onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals bijvoorbeeld storm of brand) komt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Wij hebben daarvoor een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt geen water-, rook- en andere schade aan de inboedel die het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand, of ernstige onvoorziene lekkage. Dergelijke schade wordt dus nooit door Woonpartners Midden-Holland vergoed. U moet daarvoor zelf een inboedelverzekering afsluiten.

 

Inboedelverzekering

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe eigen keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering, want Woonpartners Midden-Holland vergoedt in geval van schade alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.

 

Zelf een onderhoudsbedrijf inschakelen

Wie zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie te verrichten (zonder overleg met ons) moet ook zelf de rekening betalen. Wij adviseren u dan ook om u goed op de hoogte te stellen van de bepalingen rondom reparatieverzoeken en onderhoud van de woning, zoals vermeld in onze algemene huurvoorwaarden.

De kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij de veroorzaker of daarvoor aansprakelijke persoon in rekening brengen. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Vooral als de reparatie 's avonds, 's nachts of in het weekend moet worden uitgevoerd.

 

Veelgestelde vragen

Als eigenaar/verhuurder heeft Woonpartners Midden-Holland voor uw woning een opstalverzekering afgesloten. Die verzekering zorgt ervoor dat eventuele schade aan het onroerend goed wordt hersteld. Wij adviseren u een inboedelverzekering af te sluiten.

U ontvangt de afrekening ieder jaar vóór 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Goed ventileren betekent dat het vocht naar buiten kan. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk de ventilatieroosters en ramen. Zorg dat vocht altijd naar buiten kan en verse lucht naar binnen. Zet tijdens het douchen en koken de mechanische ventilatie op de hoogste stand. Laat de mechanische ventilatie nog ongeveer 20 minuten aanstaan na het koken en douchen.
Ja, ook als het buiten koud is, is ventileren belangrijk. In elke woning zit veel onzichtbaar vocht. Een gemiddeld huishouden produceert dagelijkse ongeveer 10 liter vocht. Dit komt door ademen, afwassen, koken, douchen, transpireren, planten water geven, wassen en drogen. Door te ventileren ververst u de gebruikte lucht. En er komt droge frisse lucht en zuurstof naar binnen. Droge lucht verwarmen kost minder energie. Ook daarom loont het om te ventileren.