Ga naar de inhoud
Tips voor huur betalen

Hoe betaalt u de huur?
In de huurovereenkomst staat dat u de huur vóór of op de eerste van de maand moet betalen. U betaalt altijd vooruit. Dit betekent bijvoorbeeld dat de huur van mei uiterlijk op 1 mei op onze rekening moet staan. U kunt de huur betalen via een automatische incasso, iDeal of periodieke overschrijving.

Helaas komt het wel eens voor dat huurachterstanden ontstaan. Zoiets is voor alle betrokkenen vervelend. Ten eerste voor de huurder zelf. Een hoge huurachterstand leidt tot vele problemen. Als deze achterstand verder oploopt, is de kans groot dat de huurder in een uitzichtloze positie verzeild raakt. Ook de verhuurder is hier niet bij gebaat.
Huurachterstanden kosten niet alleen geld, maar dragen over het algemeen ook niet bij tot een prettige relatie tussen verhuurder en huurder. Voldoende redenen voor Woonpartners Midden-Holland om bij huurachterstand snel een aantal stappen te nemen.

Stappenplan huurachterstand

1

Stap 1

De huurovereenkomst bevat de bepaling dat de huur betaald moet worden vóór of op de eerste dag van de maand. Wanneer dit niet het geval is dan stuurt Woonpartners Midden-Holland halverwege de eerste maand van de achterstand een herinneringsbrief met het verzoek om de huur alsnog direct (oftewel per omgaande) te voldoen.

2

Stap 2

Als de huurachterstand na een maand verder oploopt, dan sturen wij opnieuw een herinneringsbrief. Dit is een dringend verzoek om de achterstallige huur (van de eerste én de tweede maand) alsnog binnen 8 dagen te voldoen, of zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar, waarbij Woonpartners Midden-Holland bereid is om een kosteloze betalingsregeling te treffen. Zo wordt de huurder met een huurachterstand in de gelegenheid gesteld om de schuld in fasen af te lossen.

3

Stap 3

Is de huurachterstand nog niet volledig betaald, dan volgt een laatste aanmaningsbrief. Met deze brief wordt de huurder ‘in gebreke gesteld’ en gesommeerd om de ontstane schuld binnen 14 dagen te voldoen. Deze brief vermeldt bovendien de gang van zaken als de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt. In dat geval wordt de deurwaarder en het Sociaal Team van de gemeente waar u woont ingeschakeld. Het inschakelen van de deurwaarder brengt extra kosten met zich mee. De huurder heeft op dat moment voldoende gelegenheid gehad de huurachterstand te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Voorkom extra kosten en neem bij achterstand zo spoedig mogelijk contact met ons op.