Ga naar de inhoud
Huurverhoging en afrekening servicekosten

Woonpartners Midden-Holland verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid.

Huurverhoging 2023

 • Voor sociale huurwoningen verhogen wij op 1 juli 2023 de huur met maximaal 2,6%.
 • Voor vrije sector woningen verhogen wij de huur met 4,1%.
 • Voor garages en parkeerplaatsen verhogen wij de huur voor de meeste objecten volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dat is dit jaar 7,6%.
 • Voor een enkele garage/parkeerplaats geldt een afwijkende huurverhoging van 2,6%.
 • Voor maatschappelijk onroerend goed en bedrijfsonroerend goed volgen wij de huurverhoging van het object volgens de consumenten prijsindex (CPI). Deze maximale huurverhoging ligt vast in het contract.

De brief over de jaarlijkse huurverhoging ontvangt u vóór 1 mei 2023.

Uitzondering: huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen de huurverlagingsbrief vóór 1 juni 2023. Deze huurders krijgen dus géén huurverhogingsbrief.

 

Sommige huurders hebben recht op huurverlaging

Klik hier voor meer informatie over huurverlaging.

 

Afrekening servicekosten 2022

Vóór 1 juli 2023 krijgt u de afrekening van de servicekosten over het jaar 2022. Klik hier voor meer informatie over de afrekening servicekosten 2022.

 

Kunt u de huur niet, niet op tijd of niet in één keer betalen?

Neem dan contact met ons op of bel naar onze afdeling incasso op nummer 0182 64 64 62. Samen met u kijken we naar wat mogelijk is. Vaak kunt u ook bij de gemeente terecht voor hulp bij rondkomen. Vraag bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

 

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Klik hier voor meer informatie over huurtoeslag.

Veelgestelde vragen

Als u een sociale huurwoning of een vrije sectorwoning huurt en een geldige reden heeft. Doe eerst de online huurverhogingscheck van de Woonbond of u bezwaar kunt maken.

Goed om te weten:  De huurverhogingscheck van de Woonbond is pas beschikbaar nadat u uw huurverhogingsbericht heeft ontvangen. U ontvangt het huurverhogingsbericht vóór 1 mei 2023.

Bent u het niet eens met de aanpassing van de huurprijs? Dan kunt u tot en met 30 juni 2023 een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kan alleen schriftelijk.

Doe eerst de online huurverhogingscheck van de  Woonbond.

Goed om te weten:  De huurverhogingscheck van de Woonbond is pas beschikbaar nadat u uw huurverhogingsbericht heeft ontvangen. U ontvangt het huurverhogingsbericht vóór 1 mei 2023.

Een bezwaar kunt u mailen naar info@woonpartners-mh.nl of opsturen per post.

Maak gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie. Het formulier kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw bezwaarschrift.

We behandelen uw bezwaar en sturen u een brief of mail met ons besluit. Wij gaan alleen akkoord met uw bezwaar als u een wettelijke reden heeft.

Huurt u een sociale huurwoning en wijzen wij uw bezwaar af?

 • Dan kunt u tot begin augustus uw bezwaar intrekken. U gaat dan alsnog akkoord met de huurverhoging.
 • Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaar voor 12 augustus 2023 door aan de Huurcommissie. Dit zijn wij verplicht als wij willen dat uw huurverhoging doorgaat. Lees hier wat de Huurcommissie met uw bezwaar doet.

Huurt u een vrije sectorwoning en wijzen wij uw bezwaar af?

 • Dan kunt u tot vier maanden na de huurverhoging de Huurcommissie om een uitspraak vragen.
 • Bezwaar maken kan alleen als de voorgestelde huurverhoging méér is dan maximaal is toegestaan. Voor 2023 is dat 4,1%.

Goed om te weten:  U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging bij de Huurcommissie tot en met 30 juni 2023.

 

De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging binnen de wettelijke regels valt. De Huurcommissie stuurt de uitspraak (de beslissing) aan u en aan ons.

Geeft de Huurcommissie ons gelijk?

 • Dan moet u de huurverhoging alsnog vanaf 1 juli betalen.
 • Ook moet u dan de € 25,- betalen voor de kosten van de procedure bij de Huurcommissie.

Geeft de Huurcommissie u gelijk?

 • Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Uw huur wordt dan niet verhoogd.
 • Meer over de procedure leest u op de website van de Huurcommissie.

Goed om te weten: U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging tot en met 30 juni 2023.

 

Huurt u een garage, parkeerplaats of berging, maatschappelijk- of bedrijfs onroerend goed? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Bezwaar maken is alleen mogelijk voor huurders van woningen.

Goed om te weten: U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging tot en met 30 juni 2023.

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren verhoogd mogen worden. In 2023 is dat:

 • Voor sociale huurwoningen: niet meer dan 3,1% huurverhoging.
 • Voor vrije sector huurwoningen: niet meer dan 4,1% huurverhoging.

 

Voor sommige bergingen, parkeerplaatsen of garages geldt dat wij hetzelfde percentage hanteren als voor de sociale huurwoningen, namelijk 2,6%.

Voor de meeste parkeerplaatsen/garages passen wij de Consumenten Prijsindex toe (CPI). Dat is dit jaar 7,6%. Welke vorm van huurverhoging wij toepassen kunt u terug vinden in uw contract.

U ontvangt voor 1 mei 2023 van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en welk bedrag wij uw huur verhogen.

Dat kan tot en met 30 juni 2023.

Wij verhogen uw huur met maximaal 2,6%. U ontvangt voor 1 mei 2023 van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hier leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen.

Wij verhogen uw huur met 4,1%. U ontvangt voor 1 mei 2023 van ons een brief of mail over de huurverhoging.

Wij verhogen uw huur met maximaal 2,6%. U ontvangt voor 1 mei 2023 van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen.

Als u een sociale woning huurt, dan verhogen wij de huur tot aan de maximale huur.

Dat betekent dat het percentage waarmee we uw huur verhogen, lager kan zijn dan 2,6%. Als het percentage bij u lager is, dan leest u dit in het bericht dat we u stuurden.

Huurt u sinds kort een nieuwbouwwoning? Dan wordt uw huur dit jaar nog niet verhoogd. De eerste jaarlijkse huurverhoging voor uw woning is op 1 juli 2024.

Nee, dat is geen geldige reden. Vindt u dat uw woning slecht onderhouden is?  Wat u dan kunt doen is:

 • Neem dan contact met ons op. Dan maken wij een reparatie-afspraak met u.
 • Hebben wij daarna uw woning niet binnen zes weken hersteld? Doe dan de gebrekencheck van de Huurcommissie. Daarna kunt u eventueel tijdelijke huurverlaging vragen.

Nee, dat is geen geldige reden. Woonpartners heeft als een van de speerpunten in haar beleid het goed isoleren van de woningen. Dit valt onder groot onderhoud en wordt per complex aangepakt.

Een overzicht van het planmatig onderhoud van onze woningen vindt u hier.

Is uw huurcontract na 31 maart 2023 ingegaan? Dan is uw eerste jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2024.

De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.

Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar te maken gehad met grote prijsstijgingen op de energiemarkt. Daarom werken wij er hard aan om onze bijna 9.000 woningen goed te isoleren.

Wij geven geld uit aan maatregelen om al onze huizen klimaatneutraal te maken en goed te onderhouden. Wij vinden ook de kwaliteit van uw directe woonomgeving belangrijk. Wij zetten ons daarom ook in voor leefbare buurten en wijken. Om al deze taken te kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk om de huur te verhogen. 

Aanpassingen voor huurtoeslag geven wij voor u door aan de Belastingdienst. U hoeft de nieuwe huurprijs dus niet aan de Belastingdienst door te geven. Dit regelen wij voor u. U ontvangt later van de Belastingdienst een definitieve vaststelling huurtoeslag. De nieuwe huurprijs is dan in deze vaststelling verwerkt.

Heeft u een automatische incasso aan Woonpartners gegeven? Dan hoeft u niets te doen. Per 1 juli wordt automatisch het nieuwe bedrag afgeschreven.

Betaalt u de huur op een andere manier? Vergeet dan niet deze aan te passen aan de nieuwe huurprijs per 1 juli 2023.

Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u wel gebruik maken van dit gemak? U wijzigt dit eenvoudig in het huurdersportaal op onze website.

De afrekening servicekosten krijgt u op een later moment, uiterlijk voor 1 juli 2023. Als het voorschotbedrag van de servicekosten anders wordt, leest u dit terug in de brief van de afrekening servicekosten. Als u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) betaalt, krijgt u een verhoging volgens het contract (10%).