Ga naar de inhoud
Afrekening servicekosten over 2022

Uiterlijk 1 juli 2023 ontvangt u de jaarlijkse eindafrekening van de service- en stookkosten. Op de afrekening ziet u of u moet bijbetalen of dat u geld terugkrijgt over het jaar 2022.

Heeft u vragen over de afrekening?
Bekijk dan eerst de antwoorden op de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet bij staat zijn helpen wij u graag verder.

Veelgestelde vragen

De afrekening servicekosten (en als het bij u van toepassing is, ook de stookkosten) over 2022 wordt op 26 juni per post of mail verstuurd.
Ook als u verhuisd bent kunt u over 2022 nog de afrekening van de service- (en stook)kosten ontvangen van uw vorige woning.

Verhuist u na 1 juli 2023? Dan krijgt u een eindafrekening naar aanleiding van het beëindigen van de huurovereenkomst van de woning.
U ontvangt de eindafrekening service-/stookkosten van 2022 vóór 1 juli 2023.
De eindafrekening servicekosten over 2023 krijgt u in juni 2024.

Omdat u alleen de werkelijk gemaakte kosten moet betalen. Het voorschot dat u elke maand betaalt, wordt dan verrekend met de werkelijk gemaakte kosten.

Wij zijn dit bij wet verplicht. Wij ontvangen van onze leveranciers één keer per jaar de afrekening. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van prijzen die onze leveranciers aan ons berekenen en over wat u werkelijk verbruikt heeft.

De servicekosten moeten wettelijk uiterlijk voor 1 juli het jaar daarna worden afgerekend. Als het voorschotbedrag van de servicekosten door ons verhoogd of verlaagd wordt, dan leest u dit terug in de brief die u ontvangt bij de afrekening servicekosten.

Huurders die tot 1 oktober 2022 een (voormalige) woning van Vestia huurden, ontvangen een eindafrekening servicekosten (tot en met 30 september 2022) van Vestia of hebben deze ontvangen. Vragen hierover kan men aan Stedelink stellen via het telefoonnummer 088 308 7070.
Huurders in een (voormalige) woning van Vestia betalen sinds 1 oktober 2022 servicekosten aan Woonpartners. De afrekening servicekosten over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2022 ontvangt u vóór 1 juli 2023 van ons.

De energieprestatievergoeding (EPV) betaalt u als uw huurwoning zeer energiezuinig is en heel veel energie opwekt. Hoe beter uw woning is geïsoleerd, hoe hoger de EPV mag zijn. De maximale vergoeding wordt elk jaar per 1 juli aangepast aan de inflatie.
Als u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) betaalt, krijgt u een verhoging volgens het contract van 10%. Dat komt omdat de verhoging gebaseerd is op het gemiddelde consumentenindexcijfer over 2022.
Betaalt u een Energieprestatievergoeding? Dan valt de rekening van uw energiebedrijf lager uit omdat uw woning zelf energie opwekt.

Het energiecontract van Woonpartners MH is afgesloten voor 3 jaar en loopt tot en met 31 december 2025. Woonpartners kijkt altijd kritisch naar bestaande afspraken en werkwijzes en zal bij voortschrijdend inzicht acteren.

Wij proberen zo goed mogelijk in te schatten wat uw werkelijke kosten zullen zijn. Hierop is het voorschot gebaseerd. Als u denkt dat het voorschot veel zal afwijken van de werkelijke kosten, dan kan in sommige situaties een aanpassing gedaan worden door Woonpartners. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. We kijken dan naar eerdere werkelijke kosten en op basis hiervan wordt beoordeeld of het voorschotbedrag naar beneden of omhoog bijgesteld kan worden.
Woonpartners verlaagt het voorschotbedrag alleen wanneer op basis van eerdere werkelijke kosten blijkt dat hier genoeg ruimte voor is. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat u moet bijbetalen bij de afrekening die u in juli 2024 ontvangt.
Wilt u het voorschotbedrag verhogen, dan kan dat. U betaalt dan wellicht elke maand onnodig een te hoog bedrag, maar u ontvangt het teveel betaalde wel terug in juli 2024..

Let op: De kans is groot dat uw huidige voorschot een stuk hoger ligt dan het voorschot dat u betaalde in 2022. Dit heeft te maken met de gestegen tarieven per 1 januari 2023. Het voorschot dat u nu in 2023 betaalt, wordt volgend jaar verrekend met de werkelijke kosten over het jaar 2023.

Dit kunt u vanuit ‘Mijn Woonpartners’ aanvragen. Log in in uw account en kies voor ‘voorschot stookkosten verhogen’. U kunt dan aangeven wat uw nieuwe voorschot bedrag moet worden.

De eindafrekening servicekosten wordt op 26 juni 2023 verstuurd.

Dit is het bedrag waarvan wij verwachten dat het voldoende is om uw aandeel in de gezamenlijke kosten te betalen. Als er een bewonerscommissie actief is in het gebouw waar u woont, hebben wij samen met de bewonerscommissie het nieuwe voorschotbedrag vastgesteld. 

 

Wanneer u bent aangesloten op blokverwarming moet u ook stookkosten betalen. De afrekening van de stookkosten is onderdeel van de afrekening servicekosten. U krijgt dus één bedrag terug of hoeft maar één bedrag bij te betalen.

Voor een betalingsregeling voor bijbetalen van de servicekosten kunt u bellen met één van onze medewerkers incasso via 0182 64 64 62. U kunt ook via uw ‘Mijn Woonpartners’ account een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

De teveel betaalde servicekosten ontvangt u uiterlijk 1 juli op de bij ons bekende bankrekening. Als u een huurachterstand heeft, wordt het terug te betalen bedrag verrekend met de huurachterstand.

Krijg u geld terug? Dan betalen wij altijd uit, zelfs als het gaat om een bedrag van € 0,10.
Als u moet bijbetalen geldt de grens van € 2,50; een bedrag onder de € 2,50 hoeft u niet te betalen.

Dat zijn de kosten die u betaalt voor energie, warmte, water, elektra algemene ruimten, tuinonderhoud en schoonmaakkosten die u ook echt heeft verbruikt.
Daarnaast zijn er nog een aantal “niet verrekenbare servicekosten”, zoals een glasverzekering, rioolservice en dergelijke. Dit zijn vastgestelde bedragen, die opnieuw vastgesteld worden als dat nodig is. 
U leest meer over deze kosten in de brief die u bij de afrekening servicekosten ontvangt.

Voor alle overige vragen over de afrekening servicekosten (bijv. elektra algemene ruimten, tuinonderhoud, schoonmaakkosten) kunt u het contactformulier op onze website www.woonpartners-mh.nl invullen.