Ga naar de inhoud
Afrekening service- en stookkosten

In juli ontvangt u van ons altijd de jaarlijkse afrekening van de service- en stookkosten. Op de afrekening ziet u of u moet bijbetalen of dat u geld terugkrijgt over het voorgaande jaar. Vragen over deze afrekening? Hieronder vindt u enkele meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel met ons klantcontactcentrum op 0182-646464.

Veelgestelde vragen

Elke maand betaalt u een bedrag vooruit (voorschot). In de afrekening wordt dit totaal afgetrokken van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

De afrekening van een jaar ontvangt u in het daaropvolgend jaar in juli. We rekenen niet tussentijds af.

Dit is helaas nog niet mogelijk. In uw Mijn Woonpartners account kunt u wel het bedrag van de afrekening terug vinden onder de overige vorderingen.

Wanneer de betaalde voorschotten hoger zijn dan de achteraf berekende daadwerkelijke kosten, ontvangt u geld terug.

De teveel betaalde servicekosten ontvangt u uiterlijk 15 juli op de bij ons bekende bankrekening. Als u een huurachterstand heeft, wordt het terug te betalen bedrag verrekend met de huurachterstand.

Krijgt u een bedrag terug op uw stookkosten, dan ontvangt u dat uiterlijk 31 augustus op de bij ons bekende bankrekening. Deze afrekeningen nemen iets meer tijd in beslag vanwege de verrekening van de TTB bijdrage die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Voor de servicekosten kan dit niet omdat we voor alle huurders in het woongebouw dezelfde  bedragen hanteren.

Voor de stookkosten is dit wel mogelijk. Verhogen kan altijd, stuur ons dan een bericht via het contactformulier of bel met ons klantcontactcentrum op 0182-646464. Wij adviseren u om het voorschot niet te verlagen. We proberen in alle gevallen te voorkomen dat u achteraf moet bijbetalen.

Bent u het niet eens met de afrekening servicekosten of stookkosten? Of denkt u dat de afrekening niet klopt? Dan is het mogelijk schriftelijk bezwaar te maken.

Stuur ons een bericht via het contactformulier. Geef hierin zo specifiek mogelijk aan wat u denkt dat niet klopt en stuur waar mogelijk de betrokken informatie mee. Zo kunnen wij u zo spoedig mogelijk helpen.

Sommige woningen hebben geen eigen cv-ketel. In die woongebouwen zorgt een collectieve ketel, warmtenet of stadsverwarming voor de verwarming van de woningen.

In dat geval betaalt elke bewoner hiervoor iedere maand een bedrag vooruit. Dit noemen we het voorschot stookkosten. De hoogte van dit bedrag is een schatting, gebaseerd op het verbruik van de afgelopen jaren. Het is mogelijk dat er warmtemeters geplaatst zijn in uw woning. Dat betekent dat er wordt bijgehouden hoeveel energie u verbruikt.

Let op: heeft u een eigen cv-ketel in uw woning? Dan worden deze kosten niet door ons met u afgerekend, maar deze rekent u rechtstreeks af met uw eigen warmteleverancier.

Deze afrekeningen nemen iets meer tijd in beslag vanwege de verrekening van de TTB bijdrage die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen. Deze aanvraagprocedure liep langer dan verwacht, maar is inmiddels afgerond. De verdere verwerking (bij de meetdiensten Techem, Ista en WMS Brunata) is in volle gang. Wij verwachten de afrekening spoedig maar uiterlijk 31 augustus a.s. naar u te kunnen sturen.

Dit komt door de TTB regeling. Deze regeling was alleen geldig voor het jaar 2023. Voor het jaar 2024 is er geen tegemoetkoming vanuit de overheid meer van toepassing. Per 1 januari 2024 hadden we daarom uw voorschot weer verhoogd om te voorkomen dat u achteraf moet bijbetalen.

Stookkosten worden soms verward met servicekosten. De afrekening servicekosten gaat over aanvullende diensten die wij leveren in uw woongebouw. Dat is bijvoorbeeld de elektra in algemene ruimtes, schoonmaakkosten en complexbeheer. De afrekening stookkosten gaat over de warmte in uw woning. In sommige gevallen wordt daarin onder andere ook het warmwater- en koudwaterverbruik in uw woning meegenomen.

Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er blokverwarming of collectieve stadsverwarming is, levert één warmteleverancier gas of warmte aan het hele woongebouw. Heeft u een eigen CV-ketel in de woning? Dan kunt u natuurlijk wel zelf een warmteleverancier kiezen.

Deelt u de aansluiting voor warmte en/of elektriciteit met andere huurders in uw woongebouw (blokaansluiting)? Dan gelden de maximumprijzen voor energie (het prijsplafond) niet voor u. Met de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) gaf de overheid in 2023 alsnog een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Wij hebben deze tegemoetkoming ontvangen en verrekenen deze met u via de afrekening stookkosten. In uw voorschot hadden we hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden (€ 92,- per maand van maart t/m december 2023).

De tegemoetkoming is een vast bedrag per woning, maar dit wordt naar rato met u afgerekend. Het totale bedrag van de tegemoetkoming van het hele woongebouw (aantal woningen x TTB bedrag) wordt eerst afgetrokken van de totale kosten en daarna vindt de afrekening plaats op basis van uw werkelijk verbruik.

Voor meer informatie over de TTB regeling, kijkt u op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2023/04/05/tijdelijke-subsidieregeling-tegemoetkoming-blokaansluitingen-4-april-2023

Stuur ons dan een bericht via het contactformulier of bel met ons klantcontactcentrum op 0182-646464.