Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland bestaat uit 5 personen:

  • Mevrouw M.C. Oude Veldhuis -  voorzitter Raad van Commissarissen
  • De heer P. van der Sluijs - vice-voorzitter Raad van Commissarissen
  • De heer J.C. Schudde - lid Raad van Commissarissen
  • Mevrouw I.M.P.H.M. Vermeulen - lid Raad van Commissarissen
  • De heer A. Kwaadsteniet - lid Raad van Commissarissen

 

Documenten

Reglement auditcommissie

Profielschets van de Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden

Reglement Bestuur

Reglement Raad van Commissarissen

Toezichtskader