Terug naar het nieuwsoverzicht

Jaarverslag 2018

27 mei 2019

Het jaarverslag 2018 is vastgesteld. “Het was voor Woonpartners Midden-Holland een dynamisch jaar en we boekten mooie resultaten samen met onze ketenpartners. Het overleg met gemeenten en de huurderskoepel HRHM in ons werkgebied verliep goed. De HRHM heeft bij de biedingen op het lokale huisvestingsbeleid een belangrijke rol gespeeld. Het is een mooi proces, waardoor het draagvlak voor lokale projecten zowel ambtelijk als bestuurlijk verder is gegroeid. De biedingen op het lokale volkshuisvestingsbeleid werden in de vier gemeenten van ons werkgebied tijdig gedaan en de reacties hierop van de gemeenten en huurderskoepel waren overwegend positief” aldus René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland.

In de regio Midden-Holland, ons werkgebied, wordt weer volop gebouwd. “Wij leveren bij die ontwikkeling een forse bijdrage. In het jaar 2018 werden in het totaal 153 sociale huurwoningen door ons opgeleverd aan nieuwe huurders”.

 

Ondanks de stijgende nieuwbouwproductie groeit de vraag naar huurwoningen nog aanmerkelijk sneller. Eind 2018 waren in totaal 13.460 huishoudens op zoek naar een huurwoning in het kerngebied. Een toename van 16,9% ofwel 1.950 huishoudens in een jaar tijd. De vraag naar een huurwoning stijgt met name snel bij starters en één en 2-persoonshuishoudens.

 

“Daar we leven in een tijd vol verandering, bereiden we ons voor op verschillende mogelijke ontwikkelrichtingen. Een zeer belangrijke ontwikkeling is die van de verduurzaming van ons bezit. Het gas raakt op en het streven is om uiterlijk in 2050 het bezit tenminste CO²-neutraal te maken” gaat René Mascini verder. “Dat betekent op termijn geen gas meer in de woningen, het beperken van het energieverlies door het isoleren van de schil en de restvraag volledig CO²-neutraal te betrekken of zelf op te wekken”.

 

Woonpartners koos ook in 2018 voor een gematigd huurbeleid, waarbij de reguliere huurverhoging werd beperkt tot 1,9%. Samen met de huuraanpassing bij mutatie (de zogenaamde huurharmonisatie) kwam de stijging van de totale huuropbrengst uit op 2,57%.

Bron: Hoofdstuk 1 Inleiding jaarverslag 2018

 

Het jaarverslag is ook integraal op de website geplaatst.