Terug naar het nieuwsoverzicht

Aedes en Woonbond in Gouda

28 september 2017

Op donderdag 28 september waren Marnix Norder, voorzitter van Aedes (de landelijke vereniging van woningcorporaties) en Ronald Paping, directeur van de Woonbond met een delegatie van de werkorganisaties op bezoek in Gouda. Het werkbezoek kwam tot stand op uitnodiging  van René Mascini. Bij het werkbezoek waren ook twee Goudse wethouders Rogier Tetteroo en Jan-Willem van Gelder, bestuur van de HRHM vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost en buurtbewoners uit de Vogelbuurt aanwezig.

Centraal thema van het bezoek was de participatie van bewoners in buurt- en wijkvernieuwing. Aan de hand van twee projecten liet de corporatie zien hoe en waarom samenwerking zo belangrijk is met bewoners, gemeente en ketenpartners in de wijk. “In Gouda-Oost hebben we voornamelijk gekozen voor slopen van verouderde complexen. Daar is draagvlak voor nodig. Vanaf het begin van de Wijkontwikkeling in 1999 worden bewoners, wijkteam, gemeente bij al onze plannen betrokken. Woonpartners is in Gouda-Oost gebiedsregisseur. Een eerste belangrijke stap was de bouw van het Nelson Mandela Centrum (multicultureel centrum met Sport/bewegingsruimte, een basisschool, Crèche/BSO, Zorginstelling, Activiteitenruimte, Ontmoetingscentrum, Cultureel centrum, Buurthuis, Bedrijfsruimtes). Toen dit centrum opgeleverd werd is de scepsis van veel bewoners omgeslagen in positieve medewerking. Nog niet alles loopt perfect, maar we gaan de goede kant op. In de tijd dat het nog mogelijk was, hebben we dit multicultureel centrum gebouwd omdat het nodig was. We investeren niet alleen in sociale huurwoningen maar in leefbare wijken. Net zo belangrijk zijn de sociale activiteiten en het stimuleren van bewoners. Met deze actieve mix krijg je een bruisende en populaire wijk.” aldus René Mascini.

 

Driehoeksverhouding

Wethouder Rogier Tetteroo is vooral blij met de differentiatie van de wijk. “Van een betaalbare huurwoning naar een koopwoning. In deze wijk kan je woon carrière maken en dat sluit weer volledig aan bij de woonvisie van de gemeente. Sinds de nieuwe woningwet sluiten de huurderskoepels aan in het gesprek dat we hebben met de woningcorporaties over prestatie afspraken. Ik krijg er energie van om in deze driehoeksverhouding soms tegengas te krijgen, maar steeds met wederzijds respect.”

 

In deze bijeenkomst overhandigde Geert Boevink, voorzitter van de huurderskoepel HRHM met trots het 1e exemplaar van ‘Huurbelang’. Daarmee bevestigde hij het streven om meer in gesprek te gaan met de huurders. “We zijn aangesloten bij de gesprekken tussen gemeente en Woonpartners. We hadden eigenlijk een achterstand in informatie. We zijn met het nieuwe bestuur volop bezig om onze kennis te vergroten. Dat moet wel als je een volwaardige partner bent én als je de huurders goed wil informeren. We zijn best tevreden over de samenwerking met Woonpartners en de gemeenten, dat gaat goed”.

 

Als antwoord op de vraag van Ronald Paping of de HRHM zich niet teveel laat meeslepen in de massa van informatie over beleidskwesties, antwoordde Boevink:”We zijn een intermediair tussen bewonerscommissies en de corporatie. Elke bestuurslid specialiseert zich in een bepaald thema, maar we mogen zeker niet de interactie met de huurders verliezen.”

 

Vogelbuurt

Er werd nog veel onderling gesproken tijdens de wandeling door de vernieuwde wijk, om vervolgens met de bus naar de wijk Korte Akkeren te rijden. In de Werkplaats van de Vogelbuurt, zaten vertegenwoordigers van de ketenpartners (Politie, Sociaal team, Promen, Cyclus en de gemeente) en actieve bewoners klaar om ook in gesprek te gaan. “Als je voelt, ziet, hoort wat er in de wijk of de buurt speelt, houd je meer feeling met de bewoners” zo sprak Sandra Stevens, woonconsulent van Woonpartners. “Bewoners hebben talenten en ervaring. Die hebben we ingezet om de buurt weer leefbaar te maken. De ene bewoner gaat aan de slag met het plaatsen van hekjes, de andere helpt haar buurvrouw met het onderhoud van de tuin. Zo draagt iedereen een steentje bij. “

 

Om 11.00 uur was het bezoek alweer voorbij. Aedes-voorzitter Marnix Norder was onder de indruk van de aanwezige medewerkers van de corporatie, Ronald de Jong (opzichter) en Sandra Stevens (woonconsulente) de aanspreekpunten van Woonpartners in de Vogelbuurt. “Sandra is een wervelwind die iedereen op sleeptouw neemt. Door haar zorgen bewoners, gemeente, politie en alle andere partijen dat het prettig wonen is in de Vogelbuurt.”

Meer foto's zijn te bekijken in het fotoalbum.