Samenwerking

Woonpartners Midden-Holland werkt nauw samen met anderen, zoals huurders, overheden, organisaties en instellingen.

Huurders

Wij hechten aan een goede samenwerking met onze huurders. Het overleg vindt op verschillende niveaus plaats.

Huurderskoepel: voor het gehele werkgebied van Woonpartners vertegenwoordigt Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) de belangen van de huurders. Op complexniveau overleggen wij daarnaast met ruim 30 bewonerscommissies.

Overheden, organisaties en instellingen

Om onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer naar behoren te kunnen vervullen en de belangen van de huurders en woningzoekenden te behartigen, steken wij veel tijd en energie in overleg met derden, waaronder lokale en provinciale overheden, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Onze belanghouderslijst wordt steeds geactualiseerd.

Ieder kwartaal wordt bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Met deze gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt of in voorbereiding op het gebied van o.a. huisvesting, kwaliteit van het woningbezit, nieuwbouw, leefbaarheid en bewonersparticipatie.

Onze organisatie heeft verbindingen met Stichting Woonomgeving Souburgh (beheer van de woonomgeving van de appartementen en het gelijknamige zorgcentrum) en Woningnet B.V. (verzorgt in opdracht van toegelaten instellingen de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling van woningen in verschillende regio's in Nederland).

Daarnaast werken wij samen met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing.