Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland bestaat uit 5 personen:

  • Mevrouw M.C. Oude Veldhuis -  voorzitter Raad van Commissarissen
  • De heer J.C. Schudde - lid Raad van Commissarissen
  • Mevrouw I.M.P.H.M. Vermeulen - lid Raad van Commissarissen
  • De heer A. Kwaadsteniet - lid Raad van Commissarissen
  • De heer P. van der Sluijs - lid Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u het rooster van aftreden.

Reglement Raad van Commissarissen

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u het reglement van de Raad van Commissarissen en haar commissies.

Profielschets Raad van Commissarissen

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Toezichtskader Raad van Commissarissen

Bij de documenten onderaan deze pagina vindt u het toezichtskader, aan de hand waarvan de Raad van Commissarissen toezicht houdt op Woonpartners Midden-Holland.