Integriteitscode en klokkenluidersregeling

Woonpartners Midden-Holland heeft een eigen integriteitscode. Deze is in nauwe samenspraak met de medewerkers en de Raad van Commissarissen tot stand gekomen.

In de code staan de kernwaarden van de organisatie genoemd en zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot het integer handelen van medewerkers onderling, maar ook ten opzichte van klanten en externe relaties.

Woonpartners stelt ook eisen op het gebied van integriteit aan leveranciers en aannemers. Deze zijn vastgelegd in de integriteitscode voor leveranciers en aannemers. Leveranciers en aannemers dienen betrouwbaar te zijn en zich te onthouden van strafbare gedragingen. Op het moment dat hieraan niet wordt voldaan, wordt men uitgesloten als (mogelijke) opdrachtnemer. Leveranciers en aannemers van Woonpartners zijn verplicht zich te houden aan deze code en in de geest van de code te handelen.

De code omvat naast de integriteitsrichtlijnen de vier kernwaarden van Woonpartners waaraan het gedrag wordt getoetst. In de richtlijnen worden relevante aspecten met betrekking tot integriteit in de omgang met Woonpartners benoemd.

Wilt u weten wat de klokkenluidersregeling inhoudt, dan kunt u deze op onze website inzien.

Mocht u vragen hebben over de codes, dan kunt u hierover contact opnemen met Arno Teppema (controller), te bereiken op telefoonnummer (0182) 64 64 64 of stuur een e-mail.