Governance

Governancecode

In de bijlage 'Governancecode' wordt specifiek ingegaan op alle onderdelen van de governancecode en de wijze waarop Woonpartners Midden-Holland daarmee om gaat. De code is op 23 september 2015 door bestuur en Raad van Commissarissen vastgesteld.

Jaarverslag

In ons jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op welke wijze bestuur en Raad van Commissarissen aandacht besteden aan het governancebeleid van Woonpartners Midden-Holland. U treft daarin ook de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en van de directeur-bestuurder aan.

Maatschappelijke visitatie

Het laatste visitatierapport dat in opdracht van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland het is uitgevoerd verschenen dateert uit 2018. Tevens treft u er ook de bestuurlijke reactie op het visitatierapport van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.

Links naar overheid

Community 2030

Hieronder vindt u de directe linken naar meer informatie over onze community 2030 en het meerjarenbeleidsplan.