Dienstverlening en werkorganisatie

Afdelingen Klantinformatie & Verhuur en Wijk & Buurtbeheer onderhouden de contacten met onze klanten voor zover het huurwoningen betreft. Voor zaken die koopwoningen betreffen kunt u terecht bij 'woning kopen'.

Openheid, informatiebereidheid en consequent zijn in het nakomen van afspraken zijn belangrijke bouwstenen voor onze organisatie. De stijl van leidinggeven is gericht op resultaten, het delegeren van verantwoordelijkheden en op overleg en participatie. Met name de aspecten marktgerichtheid en bedrijfsmatig handelen zijn sterk in ontwikkeling binnen de organisatie. Dat is noodzakelijk voor een goede dienstverlening gericht op onze klanten en hun woonomgeving. Met het oog hierop vinden wij het belangrijk dat onze collega's besluitvaardig zijn, initiatief nemen, zich bewust zijn van hun omgeving, bedrijfsmatig kunnen werken en beschikken over inlevingsvermogen.

Aedes

Onze organisatie is aangesloten bij de branchevereniging Aedes en past de Aedescode toe. Corporaties die zich aan deze kwaliteitscode houden, garanderen onder meer dat ze een duidelijk ingerichte organisatie hebben die goed functioneert en dat zij zorgvuldig omgaan met bewoners en belanghebbenden.
De Aedes-leden zijn verder aanspreekbaar op hun maatschappelijke functie en willen verantwoording afleggen aan elkaar, maar ook aan hun huurders, kopers, woningzoekenden en andere partijen, waaronder de gemeente.

KWH

Woonpartners Midden-Holland is aangesloten bij KWH, een landelijk werkende organisatie op het gebied van kwaliteitszorg voor woningcorporaties. Wij streven continue verbetering van de dienstverlening na. KWH controleert jaarlijks of de kwaliteit van de dienstverlening aan de strenge eisen voldoet.