Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Woonpartners Midden-Holland bereidt jaarlijks samen met haar Huurdersorganisatie Regio Hollands Midden Holland (HRHM) het zogeheten ‘bod’ voor en legt dit voor aan de gemeenten waar zij actief is. Na overleg tussen de drie partijen beoordelen de gemeenten het bod en geven hierop hun zienswijze.

Woonpartners Midden-Holland heeft voor 2019 afspraken met:

gemeente Alphen a/d Rijn

gemeente Gouda

gemeente Waddinxveen

gemeente Zuidplas