De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot. De gemeente wil daarom bovenop de al geplande woningen nog eens versneld 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra middenhuurwoningen realiseren. De financiering van de nieuwbouw staat echter onder druk vanwege de hoge bouwkosten. En de investeringsruimte bij de woningcorporaties is de laatste jaren stevig ingeperkt door de verhuurdersheffing.
De corporaties in Nederland brengen gezamenlijk meer dan twee miljard euro op via deze heffing. De regeling waar nu een beroep op gedaan wordt is een korting op die heffing. Het is dus nog steeds geld dat eerst bij de corporaties zat.
Zonder deze korting staat de haalbaarheid van nieuwbouw nog verder onder druk. De woningcorporaties willen met bestuurlijke steun van de gemeente de geplande nieuwbouwplannen aanmelden voor de regeling.

René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland: “Ik ben blij dat het college van BenW achter onze nieuwbouwprojecten staat en onze aanvraag ondersteunt. Dat is een grote steun in de rug. Er is een groot te kort aan sociale huurwoningen en hiermee kunnen we meer betaalbare sociale huurwoningen in de komende paar jaar bouwen.” De corporaties hebben naast de taak om de woningbouw te bevorderen ook nog de taak om het bestaand woningbezit te verduurzamen. Met de verhuurheffing is het lastig om de realisatie van beide taken te volbrengen.

Het college benadrukt in de brief het belang van sociale woningbouw in Gouda. Wethouder Rogier Tetteroo: “Woningbouw in Gouda is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. Met de versnelling van de woningbouw willen we de woningvoorraad zowel kwalitatief als kwantitatief op peil brengen. Samen met de corporaties spannen we ons maximaal in voor de realisatie van de bouwprojecten”. Het gaat hierbij vooral om de projecten in Westergouwe, de huidige twee wijkontwikkelingsgebieden De Korte Akkeren en Gouda Oost en de Spoorzone. De corporaties hebben voor ruim 600 woningen plannen ingediend.

 

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “We zijn blij dat de gemeente ons ondersteunt in onze aanvraag voor vermindering van de verhuurdersheffing. Daarmee kunnen we de woningen betaalbaar houden voor de huurder."