Voorwaarden

Huurders van Woonpartners kunnen een huurwoning van Woonpartners kopen.

Woonpartners verkoopt een deel van haar sociale huurwoningen, met een maximum aantal woningen zoals afgesproken met de betreffende gemeenten.

Een overzicht van complexen waarvoor dit geldt, vindt u op de website. Wanneer de voor verkoop in aanmerking komende woningen niet door de zittende huurders worden gekocht, worden deze woningen bij beëindiging van de huurovereenkomst voor verkoop op de vrije markt via makelaars aangeboden. Met de opbrengsten uit de verkoop heeft Woonpartners de financiële middelen in handen om de herstructurering van wijken, modernisering en nieuwbouw te realiseren.

Aankoopregeling

Het kopen van de woning die u huurt is mogelijk als u in een van de woningen woont die voor verkoop in aanmerking komt. Als u in zo een woning woont en deze wilt kopen dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar M.Jongejan@woonpartners-mh.nl. Wij laten de woning taxeren, er wordt een rapport opgesteld en wij bieden u aan de woning te kopen voor het bedrag van de taxatie. De op de getaxeerde waarde gebaseerde aankoopprijs is niet onderhandelbaar. Dit is anders dan wanneer u een andere woning via een makelaar koopt. De vraagprijs is in dat geval meestal hoger dan de getaxeerde waarde. De aankoopregeling geldt alleen voor de hoofd- en medehuurder die op het huurcontract vermeld staan. Voorwaarde voor de verkoop van de woning is dat deze ook zelf gaat bewonen.

 

Zelf aangebrachte voorzieningen
Het kan zijn dat u, gedurende de periode dat u in de woning als huurder woont, zelf en voor eigen rekening verbeteringen in en aan de woning heeft aangebracht. De taxateur zal deze extra kwaliteit niet bij de hoogte van de verkoopprijs te betrekken. U betaalt dus niet nogmaals voor zelf aangebrachte voorzieningen. Het is wel belangrijk dat u aannemelijk kunt maken dat u de verbeteringen voor eigen rekening heeft aangebracht. Wanneer verbeteringen zijn aangebracht door Woonpartners en in de huurprijs zijn meegenomen, zijn ze uiteraard wel bepalend voor de hoogte van de verkoopprijs.

 

Kan ik het betalen?
Woonpartners mag zich als verkoper niet bemoeien met de hypotheekverstrekking. Daarover kunt u informatie krijgen bij banken en hypotheekverstrekkers. Daar kunt u zich ook laten informeren over de hoogte van de hypotheek die u zou kunnen verkrijgen. De woningen worden net als bij koopwoningen van particulieren kosten koper (k.k.) verkocht. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting, de notaris kosten en de kadastrale kosten voor uw rekening komen.

 

Acceptatie aanbod
Als u alles heeft afgewogen, breekt voor u wellicht het moment aan dat u besluit om de huurwoning van Woonpartners te kopen. Zoals eerder gemeld kan er niet worden onderhandeld over de verkoopprijs. Woonpartners Midden-Holland zal de woning laten taxerenen en deelt u de getaxeerde waarde schriftelijk mee. Als u voor de genoemde prijs de woning wilt kopen, zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen.

Omdat u op dat moment waarschijnlijk nog niet zeker weet of de financiering rond komt, is in deze overeenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen. Dit houdt in dat u -als het u niet lukt een passende hypotheek te krijgen- zonder verdere verplichtingen en kosten van de aankoop af kunt zien. Als alles naar wens is, kunt u de koopovereenkomst ondertekenen. U heeft daarna altijd nog een wettelijke bedenktijd van drie werkdagen waarbinnen u zonder opgaaf van redenen schriftelijk van de koop af kan zien (met een brief aan de notaris en de makelaar).

 

Naar de notaris
Het verkoopproces wordt vervolgd met het opstellen van ‘Akte van Levering’ en een ‘Hypotheekakte’, beiden opgesteld door de notaris. Onze makelaar zet de procedure voor de ‘Akte van Levering’ in gang, de hypotheekverstrekker doet dat voor de hypotheekakte en beiden regelen dat met de notaris. U wordt daarna gebeld voor een afspraak bij de notaris. Woonpartners heeft hiervoor afspraken gemaakt met diverse notarissen. De overdracht kan alleen gebeuren bij deze notarissen.

Dit heeft twee voordelen: de betreffende notaris is bekend met de te verkopen woning en kent alle overige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld eventuele erfdienstbaarheden die er bij horen. Bovendien hebben wij met de notaris een gunstig (laag) tarief afgesproken omdat Woonpartners veel woningen verkoopt. Daar profiteert u van mee.

Nadat u de ‘Akte van Levering’ ondertekend heeft, regelt de notaris de inschrijving bij het Kadaster waarmee de woning definitief uw eigendom wordt.

 

Geïnteresseerd?

Als uw interesse is gewekt en u denkt erover uw eigen woning te kopen, dan vindt u hiernaast de benodigde informatie om u verder te kunnen oriënteren. Wilt u blijven huren dan bent en blijft u een belangrijke klant van Woonpartners Midden-Holland en zijn wij u zo goed mogelijk van dienst!