Werkwijze woningtoewijzing toegelicht

Woningtoewijzing van A tot Z. Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning.

Hoe kom ik aan een huurwoning?

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet via www.woningnet.nl. Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht.

 

Woningzoekende? Vraag een inkomensverklaring 2017 aan!

Een inkomensverklaring 2017 is een officiële verklaring van de belastingdienst met uw inkomensgegevens over 2017. Bij een voorlopige woningaanbieding moet u deze overhandigen. Dit geldt ook voor uw partner en medebewoners. Een inkomensverklaring 2017 kunt u telefonisch aanvragen bij de belastingdienst via de belastingtelefoon (0800-0543) of online via de website van de belastingdienst.

 

Voorwaarden inschrijven woningzoekende

  • 18 jaar of ouder
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument

 

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail

U kunt ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen als u bent ingeschreven als woningzoekende. Log in op WoningNet en klik op 'mijn abonnementen'. Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven. U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria.

 

Reageren op woningaanbod

Woonpartners publiceert dagelijks haar woningen op www.woningnet.nl. U mag maximaal 2 actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op WoningNet uw positie bekijken.

 

Inkomensgrenzen en voorrangsregels

Voordat u op een woning reageert is het van belang dat u de inkomensgrenzen en voorrangsregels bekijkt. U kunt dan zien of uw huishoudinkomen past bij de huurprijs van de woning waarop u wilt reageren.

Hier treft u een overzicht van de voorrangsregels in de regio Midden-Holland.

 

Geselecteerd. En dan?

Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding. Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren. Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen.

 

Benodigde documenten

Bij een woningaanbieding hebben wij de volgende documenten nodig:

  • de meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden.
  • de drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden.
  • kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden.
  • verhuurdersverklaring. Indien u in de afgelopen 5 jaar een woning heeft gehuurd.
  • uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (niet van toepassing als u in Gouda of Waddinxveen ingeschreven staat of een woning van ons huurt in Zuidplas).
  • bij echtscheiding: een kopie van het verzoek om een echtscheiding bij de rechtbank, getekend door beide partijen, het eindvonnis of het verzoek om een voorlopige voorziening waaruit blijkt dat u de huidige woning dient te verlaten.
  • inkomensverklaring 2017, telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst, via de belastingtelefoon (0800-0543) of via de website van de Belastingdienst.
  • heeft u een eigen bedrijf? Laat dan deze boekhoudersverklaring invullen.

 

Huurcontract

Indien alle ingeleverde stukken goedgekeurd zijn, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract. Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning.

 

Verantwoording van de woningtoewijzing

Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd. Dit gebeurt op http://www.woningnetregiomiddenholland.nl/verantwoording

 

Toewijzing woonwagenstandplaatsen

Woonpartners verhuurt ook een aantal woonwagenstandplaatsen. In het reglement toewijzing woonwagenstandplaatsen vindt u de voorwaarden met betrekking tot het toewijzen van een standplaats.