Woonconsulenten & Opzichters

Ons team is actief in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas (Zevenhuizen en Moerkapelle) en Alphen aan den Rijn (Boskoop).

De woonconsulenten zijn uw aanspreekpunt in de wijk. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de klantcontacten, bewonersparticipatie, communicatie, beleidsontwikkeling en wijk- en buurtbeheer. Belangrijk is om een goed netwerk met de ketenpartners op te bouwen en te onderhouden.

Voor het verzorgen van het dagelijks beheer van onze wooncomplexen hebben we huismeesters en opzichters in onze wijken, zodat de leefbaarheid in uw buurt zo optimaal mogelijk blijft.

Wie uw aanspreekpunt is in uw wijk, kunt u in onderstaand schema aflezen:

 Functie

 Naam

 Werkgebied

 Woonconsulenten

Antoinette Izeboud

Waddinxveen: Groenswaard II en III (Wingerd), Oranjewijk, Vondelwijk en de woonwagenlocaties in Waddinxveen

Manon Vermeulen

Alphen aan den Rijn: Boskoop
Gouda: Oud-Achterwillens en Westergouwe
Moordrecht: Brinkhorst
Waddinxveen: Oostpolderwijk, Zeeheldenwijk, Zuid

Isolde Borkes (a.i)

Gouda: Binnenstad, Gouda Oost, Kadebuurt, Korte Akkeren (incl. project Vogelbuurt)
Waddinxveen: Bomenwijk, Zuidplas en Triangel

Carin Westerbos

Gouda: Achterwillens, Goverwelle
Waddinxveen: Groenswaard I
Alle seniorencomplexen in Gouda en gemeente Zuidplas

Astrid de Rijk

Gouda: Leckenborgh, Nieuwe Park
Waddinxveen: Centrumplan

 Opzichters

Jan Buijs

Gouda: overige wijken

Ronald de Jong

Gouda: Korte Akkeren, Vogelbuurt, Westergouwe
Waddinxveen: Bomenwijk, Zuidplas
Zuidplas: de kernen Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen

Jan Schouten

Waddinxveen: Groenswaard, Oranjewijk, Vondelwijk, Zeeheldenwijk, Oostpolderwijk en Waddinxveen-Zuid
Alphen aan den Rijn: Boskoop

 Huismeesters

Jan Willem Smit

Gouda: Dunantsingel, Georgina Sanderstoren, Leo Vromantoren

Jamal el Mahjoubi

Gouda: Westergouwe

Ard van Tol Gouda: Zuidrandflat
Waddinxveen: Centrumplan

Early Leyting

Gouda: Leckenborch, Bleysstraat, Dunantsingel