Energiebesparing

Woonpartners Midden-Holland heeft zich in het verleden geconformeerd aan het landelijke Convenant Energiebesparing Corporatiesector om in 2018 een reductie van 20% in de CO² uitstoot te hebben gerealiseerd.

Op 28 juni 2012 is het ‘Koepelconvenant - energiebesparing gebouwde omgeving’ vastgesteld door een aantal vastgoedpartijen. Aedes en Woonbond hebben aansluitend het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ vastgesteld.

In 2014 worden, in lijn met de nieuwe convenanten, de volgende energetische maatregelen ten tijde van uitvoering van het planmatig onderhoud, waar technisch en financieel haalbaar, uitgevoerd:

  • dak- en gevelisolatie
  • isolerende beglazing HR++
  • HR+ ketels

Dit levert voor u als huurder een besparing m.b.t. de energiekosten op waarbij de stijging van de woonlasten in de hand wordt gehouden. In 2014 is een bedrag van € 1.500.000,- incl. BTW gereserveerd voor uitvoering van maatregelen waarbij een complexgerichte aanpak de standaard is. De navolgende jaren is een bedrag van € 2.000.000,- incl. BTW per jaar gereserveerd. Een deel van de kosten van uitvoering van energetische maatregelen zal pas bij mutatie van de woning aan de nieuwe huurder worden doorberekend.

Steeds meer wordt er overgegaan op alternatieve bronnen zoals warmtepompen. Ook het programma Radar besteedt hier aandacht aan.