Bewonersparticipatie

Wij vinden het heel belangrijk dat u, onze huurder, een spreekbuis heeft.

Dit kan op het niveau van uw woningcomplex via de bewonerscommissie. Voor onderwerpen die niet alleen over uw woningcomplex gaan of voor persoonlijk advies, hulp of bemiddeling kunt u terecht bij de huurderbelangenorganisatie HRHM. HRHM staat voor stichting Huurdersbelangen Regio Midden Holland. Op de website vindt u meer informatie: www.hrhm.nl