Onze diensten

Woonpartners Midden-Holland verricht alleen werkzaamheden als VvE beheerder in haar werkgebied. Dit gebied omvat de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Boskoop en de gemeente Zuidplas. De werkzaamheden die wij in opdracht van VvE's verrichten kunnen worden onderverdeeld in drie rubrieken: administratief, financieel en (onderhouds)technisch.In hoofdlijnen komt het neer op de volgende activiteiten:

• Administratief beheer
• Financieel beheer
• Technisch beheer
• Advisering

Administratief beheer:

 • het aanwijzen van een vaste contactpersoon namens Woonpartners voor de VvE;
 • het bijhouden van het ledenregister;
 • het organiseren en bijwonen van de vergadering van eigenaars en het verzorgen van de verslaglegging daarvan;
 • het overleggen met het bestuur van de VvE;
 • het jaarlijks overleg voeren met de kascommissie;
 • het voeren van correspondentie.
   

Financieel beheer:

 • het opstellen van de jaarrekening en de begroting;
 • het innen en bewaken van de maandelijkse VvE-bijdrage;
 • het aanvragen en beoordelen van offertes;
 • het verrichten van alle betalingen en het beheer van de liquide middelen van de VvE;
 • het verzorgen van de debiteurenadministratie.

 

Technisch beheer:

 • het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose;
 • het aanbesteden en toezicht houden op het planmatig onderhoud;
 • het minimaal eenmaal per jaar uitvoeren van een bouwtechnische inventarisatie;
 • het aannemen van onderhoudsklachten;
 • het opnemen van de VvE in de storingsdienst;
 • verzorgen en beoordelen van contracten.

 

Advisering:

Onder Advisering verstaan wij het in specifieke gevallen ondersteunen van het bestuur en vereniging. U kunt op bestuurlijk, technisch en financieel gebied een beroep op ons doen. Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het gebied van het splitsen van appartementsrechten, maken van splitsingstekeningen en splitsingsaktes of het opstellen van een huishoudelijk reglement. 

Ook juridische zaken kunnen wij voor u begeleiden; Werkzaamheden die niet tot de reguliere beheeractiviteiten behoren, worden op basis van een separate offerte uitgevoerd. Het is tevens mogelijk om de werkzaamheden in regie te laten uitvoeren. Op verzoek verstrekken wij u graag de uurtarieven van onze vakspecialisten.

 

SKW-certificaat

Woonpartners VvE-beheer is een professionele beheerder:
• die professioneel en klantgericht voor u werkt
• met een breed dienstenpakket
• die SKW gecertificeerd is

 

 

Wilt u nog meer weten over ons VvE-beheer, neem dan contact op met de accountmanager via deze link of op telefoonnummer 0182 - 64 64 81.