Privacy

Woonpartners  Midden-Holland schenkt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor heeft zij een privacyprotocol opgesteld.

In het privacyprotocol is vastgelegd op welke wijze de organisatie omgaat met de informatie van haar klanten (huurders, woningzoekenden, kopers en ex-huurders).

Het doel van de gegevensverwerking wordt duidelijk gemaakt en de verwerking van de persoonsgegevens. De bewaartermijnen, de geheimhouding, de beveiliging en andere regels omtrent deze gedragsregeling worden toegelicht. Als ook kunt u lezen wat u moet doen bij het recht op verzet en als u een klacht over dit protocol heeft.

De richtlijnen voor het plaatsen van beveiligingscamera's wordt toegelicht.

Het volledige privacyprotocol kunt u onder de rubriek documenten terugvinden.

Voor vragen omtrent privacy kunt u terecht bij verantwoordelijke functionaris 'gegevensverwerking' a.teppema@woonpartners-mh.nl.