Wat te doen bij een klacht?

Klachten over de dienstverlening

Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren. In dat geval kunt u de directie hiervan in kennis stellen met een brief of een bericht via de website. De directie zal alsnog proberen om op zo kort mogelijke termijn de oorzaak van uw klacht weg te nemen.

Het is van belang dat u heel duidelijk bent over datgene waarover u niet tevreden bent. Bent u bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van een personeelslid van Woonpartners? Of stoort u zich aan het gedrag van een medewerker van een bedrijf dat voor Woonpartners werkt? Dan kunt u dat ons laten weten. Dat geldt ook als u het niet eens bent met een door ons geboden oplossing.

Zodra uw reactie door ons is ontvangen, ontvangt u een bevestiging. We geven dan meteen aan op welke wijze uw reactie zal worden afgewikkeld.

Onafhankelijke klachtencommissie

Komt u er op de bovenstaande manier niet uit, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Een klacht zal door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard als de klant over het geschil al een gerechtelijke procedure is begonnen of hiervoor de Huurcommissie al heeft ingeschakeld.

De klachtenprocedure is uitvoeriger beschreven in de brochure Wat te doen bij een klacht. Wilt u een afgedrukt exemplaar, dan kan deze brochure ook bij ons worden aangevraagd of telefonisch besteld via telefoonnummer: (0182) 64 64 64.

De brochure kan ook direct worden ingezien of opgehaald bij een van onze vestigingen.

Let op! Er zijn ook klachten die de klachtencommissie niet in behandeling neemt.

Klachten over de woningtoewijzing via WoningNet en de vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging zijn daar voorbeelden van.

Klachten over woningtoewijzing

Klachten over de woningtoewijzing kunnen worden ingediend bij de gemeente waar de woningtoewijzing betrekking op heeft. Hiervoor kunt u terecht op de website van de betreffende gemeente in ons werkgebied:

Gouda -> telefonisch bereikbaar op (0182) 14 0182
Waddinxveen -> telefonisch bereikbaar op (0182) 62 46 24
Zuidplas -> telefonisch bereikbaar op (0180) 330 300

Klachten over de huur

Klachten over de hoogte van de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging of servicekosten kunnen worden ingediend bij de Huurcommissie in onze regio. In ons land zijn meerdere Huurcommissies actief. Zij werken met een centraal secretariaat dat onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur via een callcenter. Het telefoonnummer is: (0800) 488 72 43.

Schriftelijke verzoeken aan de Huurcommissie om een uitspraak bij een klacht kunt u richten aan:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  DEN HAAG