Meldpunt integriteit woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit kan iedereen terecht om mogelijke misstanden door te geven die te maken hebben met het niet integer handelen van medewerkers, directie of leden van de raad van toezicht van Woonpartners.


Iedereen kan, desgewenst anoniem, meldingen doen: burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouders, bedrijven, overheden, belangenorganisatie en branche verenigingen.

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of andere belanghebbende gewoon bij Woonpartners kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning, de wijk of huurgeschillen.
 

Contact gegevens:

Bij het 'Meldpunt Integriteit Woningcorporaties' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen misstanden op drie manieren worden gemeld:
- Via de website
- Telefonisch 070 - 33 94 975
- Onderstaand adres

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 20011
2500 EA  Den Haag