Klachtencommissie

Dit is een onafhankelijk commissie die de directie adviseert over de gegrondheid van een klacht en de wijze van afhandeling. De klachtencommissie behandelt volgens het reglement klachtencommissie. (Dit reglement is onderaan deze pagina te downloaden).

Samenstelling klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit 5 personen. De onafhankelijke voorzitter wordt voorgedragen door de zittende leden van de commissie.

Het aantal klachten en de afhandeling

Over het aantal klachten en de afhandeling daarvan wordt gerapporteerd in het jaarverslag.